SLIDER

newsletter_button

newsletter

 

 

Miasto Turek dysponuje kompleksowo uzbrojonymi terenami inwestycyjnymi. Turecka Strefa Inwestycyjna /TSI/ to 196ha gruntów przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą. Strefa powstała na mocy porozumienia zwartego w 2003 r., pomiędzy: Miastem Turek, Powiatem Tureckim, ZE PAK S.A., KWB Adamów S.A. i Turecką Izba Gospodarczą. Celem porozumienia były wspólne działania skierowane na wzrost inwestycji i nowe działania gospodarcze.


TSI swoim zasięgiem obejmuje tereny położone we wschodniej części miasta. Granice strefy wyznaczają:

 

  • od wschodu ulice: Górnicza i Przemysłowa,
  • od południa ulica Uniejowska (drogą krajową nr 72 Konin-Łódź-Rawa Mazowiecka),
  • od zachodu Aleja NSZZ Solidarność
  • od północy Aleja Jana Pawła II (droga wojewódzka nr 470 Kalisz-Koło). 

 

        

ortofotomapa                                             zagospodarowanie przestrzenne


Obszar TSI został objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, gdzie poszczególne sektory ukierunkowano na produkcję, składy i magazyny oraz usługi.

  


 

MPZP Turecka Strefa Inwestycyjna - cz. graficzna (10.2010) 2045KB
Zmiana MPZP Turecka Strefa Inwestycyjna - cz. tekstowa (11.2013) 762KB
Uchwała ws. zwolnienia z podatku od nieruchomości (03.2014) 593KB
Zmiana uchwały ws. zwolnienia z podatku od nieruchomości (03.2015) 64KB
Ustawa o Specjalnych Strefach Ekonomicznych (02.2015) 210KB
Rozporzadzenie RM ws. pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom (12.2008) 197KB
MPZP Turecka Strefa Inwestycyjna - cz. tekstowa (10.2010) 191KB

o mieście:

mturek

nasza lokalizacja:

polozenie2

kontakt:

Turecki Inkubator Przedsiębiorczości wykorzystuje cookies, które są umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo zmienić te ustawienia, korzystając z ustawień przegladarki internetowej. Więcej informacji w polityce cookies.