SLIDER

newsletter_button

newsletter

 

Firmy ulokowane w Tureckim Inkubatorze Przedsiebiorczości otrzymują określony status, który determinuje stopień wspracia oferowanego przez TIP. Podmioty gospodarcze klasyfikowane są jako:

 • firma inkubowana –  firma  powstała w momencie wejścia do Inkubatora lub  funkcjonująca na rynku nie dłużej niż 36 miesięcy, którą TIP obejmuje największym zakresem wsparcia;
 • firma strategiczna – firma działająca na rynku ponad 3 lata, której lokalizacja w Inkubatorze jest korzystna z powodów programowych, organizacyjnych i  strategicznych;
 • firma komercyjna – firma działająca na rynku ponad 3 lata, korzystająca z oferty Inkubatora;
 • Wirtualne Biuro – firma prowadząca działalność w Inkubatorze, z wyłączeniem wynajmu powierzchni biurowej lub produkcyjnej.

 

Zasady rekrutacji:

 

Proces rekrutacji nowego Lokatora TIP składa się z 5 etapów:

 • zamieszczenie ogłoszenia o wolnym lokalu (nie dotyczy podmiotów zainteresowanych usługą Wirtualnego Biura),
 • złożenie w Sekretariacie TIP wymaganych dokumentów zgłoszeniowych lub przesłanie ich drogą elektroniczną na adres: sekretariat@inkubator.turek.pl,
 • rozmowa z kandydatem,
 • decyzja Komisji Weryfikacyjnej,
 • zawarcie umowy.


Dokumenty zgłoszeniowe obejmują:

 • formularz zgłoszeniowy firmy;
 • zaświadczenie/oświadczenie o niezaleganiu z podatkami;
 • zaświadczenie/oświadczenie o niezaleganiu ze składkami do ZUS;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem TIP.

 

 Dodatkowo przedsiębiorcy funkcjonujący na rynku krócej niż 3 lata zobowiązani są złożyć:

 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
 • oświadczenie o pomocy de minimis lub kserokopie zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis.

 

Analizą formularzy i przydzielaniem miejsca w Inkubatorze zajmuje się Komisja Weryfikacyjna.

 

Komisja Weryfikacyjna ma prawo żądać od zainteresowanego dodatkowych dokumentów umożliwiających podjęcie decyzji.

 

Kryteriami decydującymi o kwalifikacji firmy są:

 • staż firmy/data powstania,
 • poziom innowacyjności,
 • wiarygodność przedsięwzięcia,
 • ilość planowanych miejsc pracy,
 • poziom wykorzystania pomocy publicznej.

 

Komisja Weryfikacyjna rozpatruje przedłożone dokumenty, przeprowadza rozmowę z kandydatem, sporządza formularz weryfikacyjny i decyduje w sprawie ulokowania kandydata w TIP w ciągu 7 dni roboczych od dnia przeprowadzenia rozmowy.

 

Pierwszeństwo w przyjmowaniu do TIP mają przedsiębiorcy zamieszkali na terenie Gminy Miejskiej Turek.

 

Preferowani są mikro, mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004 nr 173, poz.1807 z późn. zm.).


Decyzję w sprawie wynajmu powierzchni wspólnej w TIP (bufet) podejmuje Burmistrz Miasta Turku.

 

o mieście:

mturek

nasza lokalizacja:

polozenie2

kontakt:

Turecki Inkubator Przedsiębiorczości wykorzystuje cookies, które są umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo zmienić te ustawienia, korzystając z ustawień przegladarki internetowej. Więcej informacji w polityce cookies.