SLIDER

newsletter_button

newsletter

 

Projekt Budowa Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości w celu realizacji kompleksowych usług na rzecz biznesu powstał w ramach dofinansowana z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,  działania  1.4  Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji Schemat I – Kompleksowe wsparcie świadczenia usług dla przedsiębiorstw.

 

Turecki Inkubator Przedsiębiorczości (TIP) jest ośrodkiem usługowym, wspierającym rozwój lokalnych podmiotów gospodarczych i innych podmiotów środowiska ekonomiczno - społecznego.


Naszym zadaniem prioryterowym jest wspieranie firm nowoutworzonych - powstających w momencie wejścia do Inkubatora lub zarejestrowanych nie wcześniej, niż rok przed wejściem.

Pomoc udzielana jest  w pierwszych trzech latach funkcjonowania (tzw. inkubowanie).

 

Odbiorcy projektu to:

 • firmy nowopowstałe;
 • firmy tworzone przez bezrobotnych;
 • firmy po trzyletnim okresie inkubacji;
 • firmy istniejące na rynku od lat;
 • firmy oraz bezrobotni zainteresowani szkoleniami i doradztwem organizowanym przez TIP;
 • przedsiębiorcy poszukujący pracowników;
 • bezrobotni poszukujący pracy;
 • najemcy sali konferencyjnej i szkoleniowej.

 

 Obiekt, w którym swoją siedzibę ma TIP to:

 • dwukondygnacyjny budynek biurowy (powierzchnia użytkowa: 1 091,38 m2;
 • hala produkcyjno-magazynowa (powierzchnia użytkowa: 3 096,12 m2;
 • parking z 99 miejscami parkingowymi;
 • parking dla samochodów ciężarowych.

  

 Główne cele Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości to:

 

 • stworzenie ośrodka generującego warunki dla  rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw;
 • zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw na lokalnym rynku;
 • wspieranie rozwoju sektora MSP;
 • rozwój potencjału podmiotów gospodarczych powiatu tureckiego;
 • pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych i kojarzeniu firm.

 

Cele pośrednie: 
 

 • kreowanie innowacyjnych przedsięwzięć produkcyjnych i usługowych na lokalnym rynku;
 • stworzenie platformy współpracy pomiędzy przedsiębiorcami rozpoczynającymi działalność i już istniejącym, a także pomiędzy biznesem i uczelniami wyższymi;
 • stworzenie warunków umożliwiających dywersyfikację lokalnej gospodarki.

  

WŁASNA FIRMA?!

TO PROSTE Z TURECKIM INKUBATOREM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI!


  TURECKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

o mieście:

mturek

nasza lokalizacja:

polozenie2

kontakt:

Turecki Inkubator Przedsiębiorczości wykorzystuje cookies, które są umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo zmienić te ustawienia, korzystając z ustawień przegladarki internetowej. Więcej informacji w polityce cookies.