SLIDER

newsletter_button

newsletter

 

DEMOGRAFIA - MIASTO TUREK


liczba mieszkańców: 27.398

liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały: 26.947

liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy: 451

kobiety: 53,1%

mężczyźni:46,6% ludność w wieku przedprodukcyjnym (kobiety 2.098/mężczyźni 2.224):  (7,7/8,2%)

ludność w wieku produkcyjnym (kobiety 7.847/mężczyźni 8.505):  (29,1/31,7%)

ludność w wieku poprodukcyjnym (kobiety 4.366/mężczyźni 1.907):  (16,2/7,1%)

 

Źródło: Baza ewidencji ludności prowadzona przez Urząd Miejski w Turku, stan na 31.12.2017 r.


 

ZASOBY LUDZKIE - możliwość pozyskania pracowników


  • zasoby Powiatowego Urzędu Pracy w Turku; 
  • osoby czynne zawodowo; 
  • absolwenci szkół ponadgimnazjalnych (szacuje się, że w 2015 roku szkoły ponadgimnazjalne opuści ponad 900 absolwentów); 
  • absolwenci uczelni wyższych tj.: PWSZ Konin, PWSZ Kalisz, uczelni z Łodzi, Poznania, Wrocławia i Warszawy.

 

STRUKTURA BEZROBOCIA POWIECIE TURECKIM

 

stopa bezrobocia za październik 2017 r.:

 

powiat turecki: 4,2%

województwo wielkopolskie: 3,8%

Polska: 6,6%


 

Źródło: Statystyka rynku pracy prowadzona przez Powiatowy Urząd Pracy w Turku, stan na 30.11.2017.


o mieście:

mturek

nasza lokalizacja:

polozenie2

kontakt:

Turecki Inkubator Przedsiębiorczości wykorzystuje cookies, które są umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo zmienić te ustawienia, korzystając z ustawień przegladarki internetowej. Więcej informacji w polityce cookies.