SLIDER

newsletter_button

newsletter


Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą?


I. Wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

 

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz CEIDG-1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych, w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. 

 

Założenie działalności gospodarczej jest bezpłatne.

Firmę można założyć w dwojaki sposób:

 

1. W formie elektronicznej  na stronie internetowej www.firma.gov.pl, poprzez:


a)      zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie go elektronicznie,

b)      bez logowania do CEIDG, potwierdzając podpisem w wybranym urzędzie gminy.W ciągu 7 dni od daty zarejestrowania działalności gospodarczej należy zgłosić się z wygenerowanym kodem wniosku do wybranego Urzędu Gminy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


2. W formie papierowej – wypełnienie wniosku CEIDG-1 wraz z załącznikami i złożenie wniosku w gminie.

Przed wypełnianiem wniosku CEIDG-1 należy zapoznać się z jego zawartością oraz instrukcją wypełniania i przygotować niezbędne dane takie jak PESEL, NIP, adresy i rodzaje planowanej działalności gospodarczej (tzw. kody PKD - Polska Klasyfikacja Działalności).


Wniosek CEIDG-1 jest jednocześnie:

  • wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
  • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON - Urząd Statystyczny),
  • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (NIP - Urząd Skarbowy),
  • zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego (ZUS lub KRUS).


Ponadto stanowi:

  • wniosek o zmianę danych we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  • wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej,
  • wniosek o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej,
  • zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania (likwidacji) działalności gospodarczej.

 

II. Urząd Skarbowy


Od 1 stycznia 2015 r. rejestracja przedsiębiorcy dla celów VAT jest bezpłatna. Obowiązek uzyskiwania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego został zniesiony. Przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie potwierdzenia rejestracji i w takim przypadku jest zobowiązany jest udac się do Urzędu Skarbowego i wnieść opłatę skarbową


III. Zakład Ubezpieczeń Społecznych


Wprowadzenie zasady „jednego okienka” nie zwalnia przedsiębiorcy z wizyty we właściwym dla niego oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Aby zgłosić firmę, nadal musimy wypełnić formularz ZUS ZFA (zgłoszenie płatnika składek - osoby fizycznej). W przypadku, gdy prowadzenie firmy jest naszym jedynym zajęciem i jedynym miejscem zatrudnienia dla naszych pracowników, wówczas dla każdego z osobna wypełniamy formularz ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej). Jeśli my albo pracownicy mamy pełnoetatową pracę, płatną powyżej minimalnej pensji krajowej, wówczas te osoby należy zgłosić tylko do ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZZA.

W przypadku ZUS musimy co miesiąc opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe (opcjonalnie), wypadkowe oraz zdrowotne.

Od 24 sierpnia 2005 r. początkujący przedsiębiorcy mają prawo skorzystania z możliwości odprowadzania niższych składek na ubezpieczenie społeczne. Niższe składki na ubezpieczenia społeczne będą płacić tylko te osoby, które rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej po dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a więc od 25. sierpnia 2005 r. i przez ostatnie 5 lat nie prowadziły własnej działalności. Okres preferencji wynosi 24 miesiące.


Zobacz filmik:

firma.gov.pl – jeden klik do biznesu

 

 

Poniżej przydatne linki:Działalność gospodarcza. Składki na ubezpieczenia społeczne 346KB
Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. 429KB
Wniosek CEIDG-1 100KB
Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 126KB

o mieście:

mturek

nasza lokalizacja:

polozenie2

kontakt:

kontakttip

Turecki Inkubator Przedsiębiorczości wykorzystuje cookies, które są umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo zmienić te ustawienia, korzystając z ustawień przegladarki internetowej. Więcej informacji w polityce cookies.