SLIDER

newsletter_button

newsletter

 INFORMACJA O ULDZE PODATKOWEJ


Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji pomoc publiczna udzielana jest na nowe projekty inwestycyjne na terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Każda nowa inwestycja, po spełnieniu określonych kryteriów, będzie mogła uzyskać wsparcie w postaci pomocy publicznej. Aby korzystać z tej pomocy przedsiębiorca musi otrzymać Decyzję o wsparciu, która jest wydawana w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki poprzez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.

 

Decyzja o wsparciu jest decyzją administracyjną i wydawana jest zgodnie z zasadami Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 


5 kroków do uzyskania wsparcia
Proces składania wniosku jest krótki i płynny. Decyzja o wsparciu może być wydana już miesiąc po złożeniu wniosku.

 

 
ŁSSE obejmuje:

 • obszar woj. łódzkiego – powiaty:
 • część zachodnia woj. mazowieckiego – powiaty:
 • część wschodnia woj. wielkopolskiego – powiaty:

 

Pomoc publiczna dla miasta Turek:

 • 45% kosztów kwalifikowalnych dla malych firm
 • 35% kosztów kwalifikowalnych dla średnich firm
 • 25% kosztów kwalifikowalnych dla dużych firm


Jakie wsparcie można uzyskać na inwestycję?
Pomoc publiczna w postaci zwolnienia z podatku CIT lub PIT dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą z działalności prowadzonej na podstawie decyzji o wsparciu w Polsce centralnej (na gruntach publicznych lub prywatnych).

 

Z jakiego tytułu przyznawana jest pomoc publiczna?
Pomoc publiczna przyznawana jest z tytułu nowej inwestycji lub nowych miejsc pracy.

 

Na jakie projekty można otrzymać ulgę podatkową?

 • utworzenine nowego przedsiębiorstwa
 • zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa
 • dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie
 • zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa


Jakie rodzaje działalności są wspierane?

 • Produkcja
 • BPO/SSC/IT
 • B+R

 

Na jaki okres wydawana jest decyzja o wsparciu?
Decyzja o wsparciu udzielana jest na okres od 10 do 15 lat w zależności od lokalizacji.

 

Jakie są warunki otrzymania pomocy publicznej?
Planowana inwestycja musi spełnić określone kryteria ilościowe i jakościowe, aby otrzymać pomoc publiczną.


Kryteria ilościowe


Minimalna wymagana wysokość nakładów inwestycyjnych, które przedsiębiorca zobowiązany jest ponieść, aby skorzystać z ulgi:

 • 200 000 zl - mikro firmy
 • 500 000 zł - małe firmy
 • 2 000 000 zł - średnie firmy
 • 10 000 000 zł - duże firmyKryteria jakościowe:


Dla przemysłu:

 • Inwestycja w projekty wspierające branże zgodne z aktualną polityką rozwojową Polski
 • Wspieranie eksportu
 • Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego
 • Działalność B+R
 • Status mikro, małego albo średniego przedsiębiorcy
 • Wyspecjalizowane miejsca pracy + oferowanie stabilnego zatrudnienia
 • Inwestycja o niskim negatywnym wpływie na środowisko
 • Lokalizacja inwestycji
 • Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi
 • Działania w zakresie opieki nad pracownikiem


Dla działalności usługowej:

 • Inwestycja w projekty wspierające branże zgodne z aktualną polityką rozwojową Polski
 • Wspieranie eksportu
 • Centra nowoczesnych usług dla biznesu
 • Działalność B+R
 • Status mikro, małego albo średniego przedsiębiorcy
 • Wysokopłatne miejsca pracy + oferowanie stabilnego zatrudnienia
 • Inwestycja o niskim negatywnym wpływie na środowisko
 • Lokalizacja inwestycji
 • Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi
 • Działania w zakresie opieki nad pracownikiemPo wiecej informacji zapraszamy na stronę:

https://sse.lodz.pl/pomoc-publiczna/


o mieście:

mturek

nasza lokalizacja:

polozenie2

kontakt:

Turecki Inkubator Przedsiębiorczości wykorzystuje cookies, które są umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo zmienić te ustawienia, korzystając z ustawień przegladarki internetowej. Więcej informacji w polityce cookies.