SLIDER

newsletter_button

newsletter

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - nabór wniosków (16.08.2017 - 30.08.2017)

 

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W TURKU
informuje o terminie otwarcia naboru wniosków o przyznanie środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego
od dnia 16.08.2017r. do dnia 30.08.2017r.


*wnioski złożone przed ww. terminem będą rozpatrywane negatywnie

 

WSPARCIE PRACODAWCÓW W FORMIE KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS)
będzie prowadzone zgodnie z Zasadami gospodarowania środkami publicznymi przeznaczonymi na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

(Załącznik do zarządzenia nr 27/2017 Dyrektora PUP w Turku z dnia 01.08.2017r.)

 

Priorytety wydatkowania środków KFS w roku 2017:

W 2017 r. zgodnie z ustalonymi przez:
1) Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej priorytetami środki z KFS przeznaczone są na:
a) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
b) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
c) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
2) Radę Rynku Pracy priorytetami środki z rezerwy KFS przeznaczone są na:
a) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury);
b) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
c) wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;
d) wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978).


Aby skorzystać ze środków rezerwy KFS musi zostać spełniony co najmniej jeden z priorytetów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i jeden priorytet wydatkowania rezerwy określony przez Radę Rynku Pracy.


Dokumenty dotyczące naboru oraz wzór wniosku dostępne są na stronie internetowej: www.turek.praca.gov.pl, w Zakładce „Dla pracodawców i przedsiębiorców” → „Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy” → „Krajowy Fundusz Szkoleniowy” → „Załączniki”

Wnioski będą oceniane i rozpatrywane po zakończonym naborze tj. po 31.08.2017r.

Dodatkowych informacji oraz profesjonalnej pomocy w wypełnianiu wniosków udzielają pracownicy PUP Turek pokój nr 103, stanowisko 33, tel. (63) 280 23 46

 


Powiatowy Urząd Pracy w Turku
ul. Komunalna 6, 62 – 700 Turek
tel.: 63 280 23 40, fax: 63 280 23 70
e-mail: potu@praca.gov.pl, www.turek.praca.gov.pl

Powiązane tagi:

o mieście:

mturek

nasza lokalizacja:

polozenie2

kontakt:

Turecki Inkubator Przedsiębiorczości wykorzystuje cookies, które są umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo zmienić te ustawienia, korzystając z ustawień przegladarki internetowej. Więcej informacji w polityce cookies.