SLIDER

newsletter_button

newsletter

Wsparcie dla osób fizycznych na termomodernizację budynków jednorodzinnych i wymianę źródła ciepła

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu planuje od przyszłego roku uruchomić finansowe wsparcie dla osób fizycznych na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska.

 

Program: Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych „Termo -2017”

  • dla kogo?: osoby fizyczne
  • na co?: prace termomodernizacyjne w budynkach jednorodzinnych wybudowanych przed rokiem 1999, w tym:

-  ocieplenie ścian zewnętrznych, dachów, stropodachów, podłóg na gruncie, stropów nad/pod nieogrzewanymi pomieszczeniami;

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, bram garażowych

- modernizacja/ wymiana źródła ciepła wraz z ewentualną modernizacją/wymianą instalacji c.o. i c.w.u.(jeśli wynika to z audytu energetycznego)

- zakup i montaż mikroinstalacji (o mocy do 40kW) w zakresie odnawialnych źródeł energii (element uzupełniający)

* zakres rzeczowy musi wynikać z audytu energetycznego budynku i zagwarantować minimalną oszczędność energii dla termo modernizowanego budynku na poziomie: co najmniej 15% w budynkach, w których po 1984r. przeprowadzono modernizację systemu grzewczego, co najmniej 25% w pozostałych budynkach.

  • rodzaj wsparcia: pożyczka z możliwością umorzenia do 30%

 umowy pożyczki będą zawierane do końca 2017

  • termin, sposób składania wniosków,

- planowany termin rozpoczęcia naboru: 20.03.2017r.

- termin złożenia wniosków: 31.03.2017r.

Szczegółowe informacje na temat trybu składania wniosków określony zostanie w ogłoszeniu o naborze który dostępny będzie na stronie:

http://www.wfosgw.poznan.pl/oferta-dla-osob-fizycznych.html

  • pomoc finansowa może być udzielona na przedsięwzięcie, które nie zostało zakończone przed dniem złożenia wniosku o udzielenie pomocy finansowej.

 

 

Program: Wymiana źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych „Piecyk - 2017”

  • dla kogo?: osoby fizyczne
  • na co?: modernizacja / wymiana źródła ciepła wraz z ewentualną modernizacją / wymianą instalacji c.o. i c.w.u.  w tym zakup i montaż:

- kotłów olejowych,

- kotłów gazowych,

- kotłów gazowo - olejowych,

- ogrzewania elektrycznego,

- wymiennika ciepła / węzła cieplnego

- kotłów na paliwa stałe, przy czym w przypadku kotłów opalanych paliwami stałymi muszą one spełniać następujące warunki:

*posiadać certyfikat zgodności z normą PN=EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze - Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub równoważną, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą,

*spełniać wymagania klasy 5

  • rodzaj wsparcia: pożyczka z możliwością umorzenia do 40%

 umowy pożyczki będą zawierane do końca 2017

  • termin, sposób składania wniosków,

- planowany termin rozpoczęcia naboru: 15.05.2017r.

- termin złożenia wniosków: 26.05.2017r.

Szczegółowe informacje na temat trybu składania wniosków określony zostanie w ogłoszeniu o naborze który dostępny będzie na stronie:

http://www.wfosgw.poznan.pl/oferta-dla-osob-fizycznych.html

  • pomoc finansowa może być udzielona na przedsięwzięcie, które nie zostało zakończone przed dniem złożenia wniosku o udzielenie pomocy finansowej

 

Informacji w zakresie powyższych Programów udzielają pracownicy Działu Funduszy Europejskich WFOŚiGW w Poznaniu

Justyna Chrzanowska (Kierownik Działu) - tel. 61 8456 212
Maria Apolinarska - tel. 61 8456 249
Katarzyna Bosa - tel. 61 8456 263
Andrzej Dymek - tel. 61 8456 274
Aneta Fiałkowska - tel. 61 8456 271
Mateusz Opaluch - tel. 61 8456 211
Beata Pawełczyk - tel. 61 8456 265
Aneta Sobczak - tel. 61 8456 284
Agnieszka Zboralska - tel. 61 845 62 47

Informacji dotyczących badania zdolności kredytowej udzielają pracownicy Działu Weryfikacji Finansowej WFOŚiGW w Poznaniu

Izabela Kamińska (Kierownik Działu) - tel. 61 845 62 75
Agnieszka Kaczmarek-Knop - tel. 61 845 62 19
Urszula Matuszak - tel. 61 845 62 28
Małgorzata Proniewska - tel. 61 845 62 77

Powiązane tagi:

o mieście:

mturek

nasza lokalizacja:

polozenie2

kontakt:

kontakttip

Turecki Inkubator Przedsiębiorczości wykorzystuje cookies, które są umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo zmienić te ustawienia, korzystając z ustawień przegladarki internetowej. Więcej informacji w polityce cookies.