SLIDER

newsletter_button

newsletter

Archiwum aktualności

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejckich już 21.11.2018 w inkubatorze

Zapraszamy do odwiedzenia Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w środę 21.11.2018 r. w inkubatorze w godz. 10.00 - 13.00. Usługi punktu są bezpłatne. Zapraszamy wszystkich, którzy potrzebują środków na założenie lub rozwój własnej firmy.
Data dodania: 16.11.2018

Ułatwienia dla firm-zaproszenie na spotkanie

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 18 października 2018 roku w Koninie.
Data dodania: 17.10.2018

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Weź 26 000 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Data dodania: 08.10.2018

eROBOCZE SHOW - otwarta impreza branży maszyn roboczych

Serdecznie zapraszamy na piątą edycję eROBOCZE SHOW, czyli wyjątkową imprezę branży maszyn roboczych w Polsce, z udziałem profesjonalistów: przedsiębiorców, operatorów i dystrybutorów maszyn. eROBOCZE SHOW odbędzie się już 13 października 2018 r. w Turku, w godz. 9:00 – 16:30, przy ul. Przemysłowej, 62-700 Turek.
Data dodania: 28.09.2018

Wsparcie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu na inwestycje

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, na którym omówione zostaną zasady uzyskania wsparcia na wysoko innowacyjne projekty (wdrażające innowacje procesowe, produktowe, nietechnologiczne) poprzez inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w ramach Poddziałania 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020. Prelekcje poprowadzą specjaliści ds. Funduszy Europejskich z Punktu w Koninie.
Data dodania: 30.07.2018

Szkolenie komputerowe dla kobiet

Powiatowy Urząd Pracy uruchamia program dla kobiet, obejmujący szkolenie komputerowe oraz refundację zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych. Uczestnikami programu mogą być kobiety długotrwale bezrobotne powyżej 30 roku życia życia lub bezrobotne powyżej 50 roku życia, zamieszkujące na wsi.
Data dodania: 05.07.2018

Szkolenie - ekploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV

Profesjonalne szkolenie na uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Turku. Program skierowany do bezrobotnych mężczyzn do 30 roku życia, zamieszkujących na wsi.
Data dodania: 05.07.2018

600 mln złotych dla biznesu inwestującego w miastach średnich

Pakiet dla średnich miast to jeden z projektów strategicznych realizujących rządową Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, ukierunkowany na wyrównanie szans rozwojowych wszystkich obszarów, w szczególności tych z największymi problemami społeczno-gospodarczymi. Pakiet opiera się na dwóch filarach: z jednej strony jest to wsparcie w podejmowaniu inwestycji publicznych, z drugiej zaś tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, w tym sektora MŚP.
Data dodania: 25.05.2018

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo w wieku powyżej 30 lat, zamierzających uruchomić działalność gospodarczą. W ramach Projektu możliwe jest uzyskanie dofinansowania na w/w cel w wysokości 26.000,00 zł oraz dodatkowo wsparcie pomostowe przez okres 12 m-cy w wysokości po 1.500,00 zł miesięcznie, a w przypadku osób planujących otwarcie działalności w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii lub Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji, dodatkowe pomostowe wparcie finansowe przez okres pierwszych 6 m-cy po 400,00 zł miesięcznie.
Data dodania: 15.03.2018

Wolny lokal produkcyjno-magazynowy o powierzchni 54,75 m2

Turecki Inkubator Przedsiębiorczości dysponuje wolnym lokalem produkcyjno-magazynowym o powierzchni 54,75 m2, dostępnym do wynajęcia od 1 marca 2018 r.
Data dodania: 09.02.2018

o mieście:

mturek

nasza lokalizacja:

polozenie2

kontakt:

Turecki Inkubator Przedsiębiorczości wykorzystuje cookies, które są umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo zmienić te ustawienia, korzystając z ustawień przegladarki internetowej. Więcej informacji w polityce cookies.