SLIDER

newsletter_button

newsletter

Archiwum aktualności

Wsparcie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu na inwestycje

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, na którym omówione zostaną zasady uzyskania wsparcia na wysoko innowacyjne projekty (wdrażające innowacje procesowe, produktowe, nietechnologiczne) poprzez inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w ramach Poddziałania 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020. Prelekcje poprowadzą specjaliści ds. Funduszy Europejskich z Punktu w Koninie.
Data dodania: 30.07.2018

Szkolenie komputerowe dla kobiet

Powiatowy Urząd Pracy uruchamia program dla kobiet, obejmujący szkolenie komputerowe oraz refundację zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych. Uczestnikami programu mogą być kobiety długotrwale bezrobotne powyżej 30 roku życia życia lub bezrobotne powyżej 50 roku życia, zamieszkujące na wsi.
Data dodania: 05.07.2018

Szkolenie - ekploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV

Profesjonalne szkolenie na uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Turku. Program skierowany do bezrobotnych mężczyzn do 30 roku życia, zamieszkujących na wsi.
Data dodania: 05.07.2018

600 mln złotych dla biznesu inwestującego w miastach średnich

Pakiet dla średnich miast to jeden z projektów strategicznych realizujących rządową Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, ukierunkowany na wyrównanie szans rozwojowych wszystkich obszarów, w szczególności tych z największymi problemami społeczno-gospodarczymi. Pakiet opiera się na dwóch filarach: z jednej strony jest to wsparcie w podejmowaniu inwestycji publicznych, z drugiej zaś tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, w tym sektora MŚP.
Data dodania: 25.05.2018

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo w wieku powyżej 30 lat, zamierzających uruchomić działalność gospodarczą. W ramach Projektu możliwe jest uzyskanie dofinansowania na w/w cel w wysokości 26.000,00 zł oraz dodatkowo wsparcie pomostowe przez okres 12 m-cy w wysokości po 1.500,00 zł miesięcznie, a w przypadku osób planujących otwarcie działalności w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii lub Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji, dodatkowe pomostowe wparcie finansowe przez okres pierwszych 6 m-cy po 400,00 zł miesięcznie.
Data dodania: 15.03.2018

Wolny lokal produkcyjno-magazynowy o powierzchni 54,75 m2

Turecki Inkubator Przedsiębiorczości dysponuje wolnym lokalem produkcyjno-magazynowym o powierzchni 54,75 m2, dostępnym do wynajęcia od 1 marca 2018 r.
Data dodania: 09.02.2018

Składki dla nowych przedsiębiorców

Rozpoczynasz działalność gospodarczą? Sprawdź, czy możesz opłacać niższe składki.
Data dodania: 04.01.2018

Pożyczka dla przedsiębiorców

Turecka Izba Gospodarcza oferuje pożyczki na finansowanie działalności gospodarczej w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzenia działaności.
Data dodania: 04.01.2018

Urząd Skarbowy - Jednolity Plik Kontrolny

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT wysyłają JPK_VAT, czyli ewidencję zakupu i sprzedaży VAT:
Data dodania: 04.01.2018

e-Składka – proste płatności do ZUS

Od 1 stycznia 2018 r. zmienią się zasady rozliczeń z ZUS. Począwszy od styczna 2018 roku swoje zobowiązania przedsiębiorcy będą wpłacać na jeden indywidualny numer rachunku składkowego (NRS).
Data dodania: 29.11.2017

o mieście:

mturek

nasza lokalizacja:

polozenie2

kontakt:

Turecki Inkubator Przedsiębiorczości wykorzystuje cookies, które są umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo zmienić te ustawienia, korzystając z ustawień przegladarki internetowej. Więcej informacji w polityce cookies.